10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Phương Dung ♀
Cha Nguyễn văn Việt ♂

Mẹ

Nguyễn thị Bình ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Danh ♂
03 Nguyễn văn Dự ♂

Chồng 1
Nguyễn Thanh Vân ♂


Con
01. Nguyễn Bảo Lâm ♂
02. Nguyễn văn Trường ♂