20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Trần Gia Bảo ♂
Cha Nguyễn văn Tiến (Hựu)

Mẹ

Trần thị Huyền Nghi ♀


Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn văn Việt ♂
02 Nguyễn văn Nhật ♂
03 Nguyễn văn Quát ♂
05 Nguyễn văn Linh ♂
06 Nguyễn văn Hiệp ♂
07 Nguyễn thị Lệ Thi ♀
08 Nguyễn văn Cử ♂
09 Nguyễn thị Thanh Phương ♀

Vợ 1
Trần thị Thanh Thuý ♀


Con
01. Trần Nguyễn Minh Châu ♀
02. Trần Nguyễn Minh Kiệt ♂