21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lệ Thi ♀
Cha Nguyễn văn Tiến (Hựu)

Mẹ

Trần thị Hóa ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Việt ♂
02 Nguyễn văn Nhật ♂
03 Nguyễn văn Quát ♂
05 Nguyễn văn Linh ♂
06 Nguyễn văn Hiệp ♂
08 Nguyễn văn Cử ♂
09 Nguyễn thị Thanh Phương ♀

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn Trần Gia Bảo ♂

Chồng 1
Phạm văn Linh ♂


Con
01. Phạm văn Kha ♂
02. Phạm Văn Khải ♂