4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thanh Phương ♀
Cha Nguyễn văn Tiến (Hựu)

Mẹ

Trần thị Hóa ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Việt ♂
02 Nguyễn văn Nhật ♂
03 Nguyễn văn Quát ♂
05 Nguyễn văn Linh ♂
06 Nguyễn văn Hiệp ♂
07 Nguyễn thị Lệ Thi ♀
08 Nguyễn văn Cử ♂

Anh chị em cùng cha khác mẹ
04 Nguyễn Trần Gia Bảo ♂

Chồng 1
Vũ Quang Trung ♂


Con
01. Vũ Thành Uy ♂
02. Vũ Phương Uyên ♀