16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hồng ♀
Cha Nguyễn văn Tiền ♂

Mẹ

Lê thị Xuân ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Luật ♀
02 Nguyễn thị Thu ♀
04 Nguyễn văn Tấn ♂
05 Nguyễn văn Nhân ♂
06 Nguyễn văn Đạo ♂
07 Nguyễn thị Kim Phụng ♀

Chồng 1
Nguyễn Hoàng Sơn ♂


Con
01. Nguyễn Diễm Quỳnh Quyên ♂
02. Nguyễn Sĩ Quỳnh ♂