10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Trắc ♂
Cha Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Mẹ

Bùi thị Nông ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Liêu ♀
04 Nguyễn thị Lữ ♀
05 Nguyễn văn Hùng ♂
06 Nguyễn văn Dũng ♂

Vợ 1
Lê Thị Lo ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Liêm ♂
02. Nguyễn Ngọc Lõi ♂
03. Nguyễn Ngọc Sến ♂