10
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Diên ♂ ch
Tên gọi2 Ẩn
 
Cha Nguyễn Diên (Long) ch

Mẹ

Nguyễn thị Diên ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Lai ♂ ch
03 Nguyễn thị Lẻ ♀ ch
04 Nguyễn Hoa (Phong)
05 Nguyễn thị Xuân Hương ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Kim Liên ♀


Con
01. Nguyễn Đức Toàn ♂
02. Nguyễn thị Bé Thu ♀
03. Nguyễn thị Xuân Sang ♀
04. Nguyễn thị Thanh Trang ♀
05. Nguyễn văn Trí ♂