16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hoa ♂
Tên gọiPhong
 
Cha Nguyễn Diên (Long) ch

Mẹ

Nguyễn thị Diên ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Diên (2 Ẩn) ch
02 Nguyễn văn Lai ♂ ch
03 Nguyễn thị Lẻ ♀ ch
05 Nguyễn thị Xuân Hương ♀