9
tháng Tư nhuần, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trương Quốc Kiệt ♂
Cha Trương Chí Thành ♂

Mẹ

Đặng Hoài Kinh ♀

Vợ 1
Nguyễn Thị Hiệp ♀


Con
01. Trương Thế Hào ♂
02. Trương Thế Vy ♀