4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Vũ Phong ♂
Cha Nguyễn Cho ♂

Mẹ

Phan thị Lá ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Minh Cảnh ♂
03 Nguyễn thị Mỹ Linh ♀

Vợ 1
Trần thị Thanh ♀


Con
01. Nguyễn Đình Phúc ♂
02. Nguyễn Đình Hưng ♂
03. Nguyễn Đình Thịnh ♂