8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Liên ♀
Cha Nguyễn Tấn ♂

Mẹ

Phạm thị Nữ ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Thành ♂

Chồng 1
Lê Minh Vĩ ♂


Con
01. Lê Nguyễn Minh Đạt ♂