12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hoàng Nhơn ♂
Cha Nguyễn Lào ♂ ch

Mẹ

Hoàng thị Gái ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hoàng Nam ♂
03 Nguyễn thị Huyền ♀

Vợ 1
Đỗ thị Hương ♀


Con
01. Nguyễn thị Vân Anh ♀
02. Nguyễn Thành Công (Duy)