12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ba ♀
Tên gọiNước
 
Cha Nguyễn Quốc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đều (Quốc) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quốc ♂
03 Nguyễn thị Non ♀
04 Nguyễn thị Đặng ♀
05 Nguyễn thị Mùa ♀
06 Nguyễn thị Màng ♀
07 Nguyễn Thanh ♂
08 Nguyễn thị Thiên ♀