15
tháng Năm, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh ♂
Cha Nguyễn Quốc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đều (Quốc) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Quốc ♂
02 Nguyễn thị Ba (Nước)
03 Nguyễn thị Non ♀
04 Nguyễn thị Đặng ♀
05 Nguyễn thị Mùa ♀
06 Nguyễn thị Màng ♀
08 Nguyễn thị Thiên ♀