22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Miên ♀
Cha Nguyễn Đông Xuân ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Liên (Một)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Vĩnh ♀

Anh chị em cùng mẹ khác cha
03 Nguyễn Anh Vũ ♂

Chồng 1
Lê Chiều ♂


Con
01. Lê Minh Ngọc ♂ ch
02. Lê thị Diễm ♀
03. Lê thị Trinh ♀