16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Vĩnh ♀
Cha Nguyễn Đông Xuân ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Liên (Một)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Miên ♀

Anh chị em cùng mẹ khác cha
03 Nguyễn Anh Vũ ♂

Chồng 1
Ngô Anh Khoa ♂


Con
01. Ngô Nguyễn Gia Huy ♂
02. Ngô Ngọc Như Ý ♀