21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Diễm ♀
Cha Phạm Tấn Đức ♂

Mẹ

Nguyễn thị Hồng Vân ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm Tấn Vinh ♂
03 Phạm Tấn Phúc ♂ ch

Chồng 1
Vũ .... ♂


Con
01. Vũ Phạm Thanh Phong ♂