12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ấm ♀ ch
Cha Nguyễn Án ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hanh ♀ ch
03 Nguyễn thị Bốn ♀ ch
04 Nguyễn thị Đóa ♀ ch
05 Nguyễn thị Hợi ♀ ch
06 Nguyễn Gặp ♂ ch

Chồng 1
Đặng Ấm ♂ ch