1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Nguyên ♂
Tên gọi7 Ca
 
Cha Nguyễn văn Trinh ♂ ch

Mẹ

Phạm thị Rồng ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Kim Khuê ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Luyến ♀


Con
01. Nguyễn Thái Sinh ♂
02. Nguyễn Thái Sum ♂
03. Nguyễn Hoa Sim ♀