10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Dũng ♂
Cha Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Mẹ

Bùi thị Nông ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Liêu ♀
03 Nguyễn văn Trắc ♂
04 Nguyễn thị Lữ ♀
05 Nguyễn văn Hùng ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Phương ♀


Con
không / chưa có

 

Vợ 2
Nguyễn thị Ngọc ♀


Con
01. Hồ Ngọc Hưng ♂

 

Vợ 3
Thảo ♀


Con
02. Phan Nguyễn thị Huyền (bé Hai)

 

Vợ 4
Phạm thị Mỹ (Lệ)


Con
03. Nguyễn Thiện Cảm ♂