13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hân ♂
Cha Nguyễn văn Chính (7 Chính) ch

Mẹ

Đỗ thị Được ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Học ♂
02 Nguyễn thị Huê ♀ ch
04 Nguyễn thị Hạnh ♀
05 Nguyễn thị Hưởng ♀
06 Nguyễn văn Hiến ♂

Vợ 1
Trần thị Kim-Thanh ♀


Con
01. Nguyễn thị Uyên Thùy ♀