13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Hạnh ♀
Cha Nguyễn văn Chính (7 Chính) ch

Mẹ

Đỗ thị Được ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Học ♂
02 Nguyễn thị Huê ♀ ch
03 Nguyễn văn Hân ♂
05 Nguyễn thị Hưởng ♀
06 Nguyễn văn Hiến ♂

Chồng 1
Trương văn Hòa ♂


Con
01. Trương Quốc Khải ♂
02. Trương Quốc Khánh ♂