4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hiến ♂
Cha Nguyễn văn Chính (7 Chính) ch

Mẹ

Đỗ thị Được ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Học ♂
02 Nguyễn thị Huê ♀ ch
03 Nguyễn văn Hân ♂
04 Nguyễn thị Hạnh ♀
05 Nguyễn thị Hưởng ♀

Vợ 1
Ngô thị Minh ♀


Con
01. Nguyễn thị Diễm Ly ♀
02. Nguyễn Văn Tuấn Linh ♂