14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Gương ♂
Tên gọi2 Gương
 
Cha Nguyễn văn Thuyền (10 Thuyền) ch

Mẹ

Bùi thị Thiệt ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Bích Thủy ♀
03 Nguyễn văn Tú ♂
04 Nguyễn văn Đạo ♂

Vợ 1
Phạm thị Xuôi ♀


Con
01. Nguyễn Thiện Huy ♂
02. Nguyễn Thiện Hoàn ♀