4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Bích Thủy ♀
Cha Nguyễn văn Thuyền (10 Thuyền) ch

Mẹ

Bùi thị Thiệt ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Gương (2 Gương)
03 Nguyễn văn Tú ♂
04 Nguyễn văn Đạo ♂

Chồng 1
Nguyễn Đức Dũng ♂


Con
01. Nguyễn Đức Duy ♂
02. Nguyễn Đức Bảo ♂