14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Hà ♂
Cha Nguyễn Thặng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Sen (Xuân) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Nuôi ♀ ch
02 Nguyễn Chương (3 Chương ) ch
03 Nguyễn thị Thanh ♀
04 Nguyễn thị Thu ♀

Vợ 1
Đinh thị Yến Lan ♀


Con
01. Nguyễn văn Trí ♂
02. Nguyễn thị Vân Thư ♀