13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huề ♀
Cha Nguyễn Thạnh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Cúc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thặng ♂ ch
03 Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch
04 Nguyễn thị Đành ♀
05 Nguyễn thị Thượng ♀
07 Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Chồng 1
Phạm Thường ♂ ch


Con
01. Phạm Huề ♂
02. Phạm Công ♂
05. Phạm thị Sáu ♀
06. Phạm thị Bảy ♀