12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Đành ♀
Cha Nguyễn Thạnh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Cúc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thặng ♂ ch
02 Nguyễn thị Huề ♀
03 Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch
05 Nguyễn thị Thượng ♀
07 Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Chồng 1
Phạm Tường ♂ ch


Con
01. Phạm thị Dễ ♀
02. Phạm Thanh Hải ♂
03. Phạm Tiền ♂
04. Phạm Kiên ♂
05. Phạm Lâm ♂
06. Phạm thị Ngàn ♀
07. Phạm thị Dạn ♀
08. Phạm Tiến ♂