14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tha ♂
Tên gọi8 Tha
 
Cha Nguyễn Thạnh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Cúc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thặng ♂ ch
02 Nguyễn thị Huề ♀
03 Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch
04 Nguyễn thị Đành ♀
05 Nguyễn thị Thượng ♀

Vợ 1
Võ thị Mực ♀


Con
01. Nguyễn văn Vinh ♂
02. Nguyễn văn Trung ♂
03. Nguyễn văn Quang ♂
04. Nguyễn văn Tâm ♂
05. Nguyễn văn Tấn ♂