21
tháng Giêng, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Quang ♂
Cha Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Mẹ

Võ thị Mực ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Vinh ♂
02 Nguyễn văn Trung ♂
04 Nguyễn văn Tâm ♂
05 Nguyễn văn Tấn ♂

Vợ 1
Lê thị Nay ♀


Con
01. Nguyễn thị Cẩm Tiên ♀
02. Nguyễn thị Bích Ngọc ♀