13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thanh Cường ♂
Tên gọi2 Cường
 
Cha Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hường (bà Đôn)

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Danh ♂ ch
03 Nguyễn Hồng Di ♂ ch
04 Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
05 Nguyễn văn Ta (6 Ta)
06 Nguyễn thị Lan ♀ ch
07 Nguyễn Hùng Binh (8 Binh)
08 Nguyễn Chiến Sỹ (9 Sỹ)

Vợ 1
Trần thị Của ♀


Con
01. Nguyễn Quốc Vương ♂
02. Nguyễn Quốc Khanh ♂
03. Nguyễn Quốc Huân ♂
04. Nguyễn Quốc Huỳnh ♂