22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Dân ♂ ch
Tên gọi5 Dân
 
Cha Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hường (bà Đôn)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
02 Nguyễn văn Danh ♂ ch
03 Nguyễn Hồng Di ♂ ch
05 Nguyễn văn Ta (6 Ta)
06 Nguyễn thị Lan ♀ ch
07 Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)
08 Nguyễn Tiến Sĩ (9 Sĩ)

Vợ 1
Nguyễn thị Em ♀


Con
01. Nguyễn văn Hiệp ♂
02. Nguyễn Việt Thắng ♂