4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lan ♀ ch
Cha Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hường (bà Đôn)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
02 Nguyễn văn Danh ♂ ch
03 Nguyễn Hồng Di ♂ ch
04 Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
05 Nguyễn văn Ta (6 Ta)
07 Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)
08 Nguyễn Tiến Sĩ (9 Sĩ)

Chồng 1
Nguyễn văn Sanh ♂ ch


Con
01. Nguyễn thị Luyến ♀
02. Nguyễn thị Lài ♀
03. Nguyễn thị Lam ♀