22
tháng Tư, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tiến Sĩ ♂
Tên gọi9 Sĩ
 
Cha Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hường (bà Đôn)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
02 Nguyễn văn Danh ♂ ch
03 Nguyễn Hồng Di ♂ ch
04 Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
05 Nguyễn văn Ta (6 Ta)
06 Nguyễn thị Lan ♀ ch
07 Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)

Vợ 1
Nguyễn thị Kiều Trinh ♀


Con
01. Nguyễn Kiều Chinh Uyên ♀