4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Lâm ♂
Cha Phạm Tường ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Đành ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm thị Dễ ♀
02 Phạm Thanh Hải ♂
03 Phạm Tiền ♂
04 Phạm Kiên ♂
06 Phạm thị Ngàn ♀
07 Phạm thị Dạn ♀
08 Phạm Tiến ♂