16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Ngọc Mẫu ♂
Cha Trần văn Ba ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thượng ♀

Anh chị em ruột
02 Trần Đức Dương ♂
03 Trần thị Xuân ♀
04 Trần thị Nhơn ♀
05 Trần Đức Hòa ♂
06 Trần Đức Thuận ♂
07 Trần Đức Thành ♂
08 Trần thị Công ♀
09 Trần thị Một ♀

Vợ 1
Lưu thị Hoa ♀


Con
01. Trần Đức Phiên ♂
02. Trần thị Kiều ♀
03. Trần thị Vân ♀
04. Trần Đức Phúc ♂