16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Nhơn ♀
Cha Trần văn Ba ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thượng ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Ngọc Mẫu ♂
02 Trần Đức Dương ♂
03 Trần thị Xuân ♀
05 Trần Đức Hòa ♂
06 Trần Đức Thuận ♂
07 Trần Đức Thành ♂
08 Trần thị Công ♀
09 Trần thị Một ♀

Chồng không rõ 

Con
01. Nguyễn Thiên Bảo ♂