16
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ẩm ♂ ch
Cha Nguyễn Sang ♂ ch

Mẹ

Trần thị Sang ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch
06 Nguyễn thị Băng (7 Băng) ch

Vợ 1
Lâm thị Lội ♀ ch


Con
03. Nguyễn văn Sơn ♂ ch
04. Nguyễn văn Cu ♂ ch
05. Nguyễn văn Chiến (6 Luyến)
06. Nguyễn thị Về ♀ ch
07. Nguyễn thị Đây ♀