14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Băng ♀ ch
Tên gọi7 Băng
 
Cha Nguyễn Sang ♂ ch

Mẹ

Trần thị Sang ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch
02 Nguyễn Ẩm ♂ ch