12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thi ♂ ch
Cha Nguyễn Thê ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Thê ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Ngô ♂ ch
03 Nguyễn Kiền ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Thi ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Thọ ♀

 

Vợ 2
Nguyễn thị Lâm ♀ ch


Con
02. Nguyễn thị Ngọc ♀ ch

 

Vợ 3
Chinh ♀ ch


Con
03. Nguyễn thị Khú ♀ ch

 

Vợ 4
Trịnh thị Lỉnh ♀ ch


Con
04. Nguyễn Trai (Thơm) ch