4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngô ♂ ch
Cha Nguyễn Thê ♂ ch

Mẹ

Hồ thị Thê ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thi ♂ ch
03 Nguyễn Kiền ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Trinh (Câu) ch


Con
01. Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
02. Nguyễn thị Rô ♀ ch
03. Nguyễn thị Kế ♀ ch
04. Nguyễn văn Phúc ♂ ch
05. Nguyễn Thảo (Khiết) ch
06. Nguyễn thị Xảo ♀ ch
07. Nguyễn Khuyến (Hương) ch