4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Câu ♂ ch
Tên gọiThất Bảo
 
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Rô ♀ ch
03 Nguyễn thị Kế ♀ ch
04 Nguyễn văn Phúc ♂ ch
05 Nguyễn Thảo (Khiết) ch
06 Nguyễn thị Xảo ♀ ch
07 Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Vợ 1
Bùi thị Luyến ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị My ♀ ch
02. Nguyễn thị Lý ♀ ch