7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Lên ♀ ch
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Tống ♂ ch
03 Trần Như Kinh (Dừa)
04 Trần Như Kim ♂ ch
05 Trần Như Ngọc ♂ ch
06 Trần thị Bông ♀
07 Trần thị Lê ♀

Chồng 1
Trịnh Tăng ♂


Con
01. Trịnh Lên ♂
02. Trịnh Ngan ♂ ch