24
tháng Năm, năm Canh Tý

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê Thị Lo ♀
Cha Lê Thảo ♂

Mẹ

Huỳnh thị Móc ♀

Anh chị em ruột
01 Lê Thanh Lâm ♂

Chồng 1
Nguyễn văn Trắc ♂


Con
01. Nguyễn Ngọc Liêm ♂
02. Nguyễn Ngọc Lõi ♂
03. Nguyễn Ngọc Sến ♂