20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Liêm ♂
Cha Nguyễn văn Trắc ♂

Mẹ

Lê Thị Lo ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Ngọc Lõi ♂
03 Nguyễn Ngọc Sến ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Thanh Uy ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Phương Trà (Chút)
02. Nguyễn Yên Bích ♀