18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Lõi ♂
Cha Nguyễn văn Trắc ♂

Mẹ

Lê Thị Lo ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Liêm ♂
03 Nguyễn Ngọc Sến ♂

Vợ 1
Trần thị Kim Cương ♀


Con
01. Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀