13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Kim ♂ ch
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Tống ♂ ch
02 Trần thị Lên ♀ ch
03 Trần Như Kinh (Dừa)
05 Trần Như Ngọc ♂ ch
06 Trần thị Bông ♀
07 Trần thị Lê ♀

Vợ 1
Bùi thị Hữu ♀


Con
01. Trần thị Vân ♀
02. Trần thị Vận ♀
03. Trần thị Mệnh ♀
04. Trần thị Lênh ♀
05. Trần Như Danh ♂