13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Vận ♀
Cha Trần Như Kim ♂ ch

Mẹ

Bùi thị Hữu ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Vân ♀
03 Trần thị Mệnh ♀
04 Trần thị Lênh ♀
05 Trần Như Danh ♂

Chồng 1
Phạm Hồng Phú ♂


Con
01. Phạm thị Hồng Trang ♀
02. Phạm thị Hoanh ♀
03. Phạm Lý ♂