4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Ngọc ♂ ch
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Tống ♂ ch
02 Trần thị Lên ♀ ch
03 Trần Như Kinh (Dừa)
04 Trần Như Kim ♂ ch
06 Trần thị Bông ♀
07 Trần thị Lê ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Hạnh ♀ ch


Con
01. Trần thị Kim Việt ♀
02. Trần Như Hùng ♂
03. Trần Như Vũ ♂
04. Trần thị Kim Vinh ♀
05. Trần Như Vỹ ♂
06. Trần thị Thảo Vy ♀
07. Trần Như Linh ♂