16
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Biên ♀ ch
Tên gọi
 
Cha Nguyễn Biên (Châu) ch

Mẹ

Phạm thị Dương ♀ ch

Anh chị em ruột
03 Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05 Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06 Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07 Nguyễn thị Tý (Tý)
08 Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09 Nguyễn Mười ♂ ch

Anh chị em cùng cha khác mẹ
01 Nguyễn .... (Hai) ch

Chồng 1
Huỳnh Minh Lan (Ký) ch


Con
01. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch
03. Huỳnh Minh Tài ♂
06. Huỳnh Minh Đạo ♂
07. Huỳnh thị Kim Nữ ♀
08. Huỳnh Minh Cường ♂
09. Huỳnh Minh Hùng (Tùng)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch